The Reconnection, Mgr. Petra Freudlová

Metamorfní technika

Jemný dotek transformační síly

Metamorfní technika v bodech

  • Příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat utvořených v období prenatálního vývoje Takto vytvořené energetické bloky se pak odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.
  • MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období - od početí (zóna kloubu palce - první krční obratel), až po moment narození (zóna paty - spodní část křížové kosti).
  • MT pracuje s vrozenou inteligencí a schopností regenerace každého organismu
  • MT je vhodná pro všechny - můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu
  • Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek
  • Metamorfika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy. . Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.

1 hodinová masáž stojí 550 Kč

Princip metamorfní techniky

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, které ona zažívá v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem "schémat", která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím.
Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.
Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

  • POHYB - chodidla
  • AKCE - ruce
  • MYŠLENKA – hlava

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.
Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.
Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim spojením s nebem.

Aplikace metamorfní techniky

MT se provádí lehkými dotyky a pohlazeními směrem nahoru a dolů mezi polštářkem palce na chodidle přes jeho hřbet po patu tam, kde se v reflexu odráží celá zóna páteře a dále v tom samém principu na hřbetě dlaní a na hlavě.
Doba trvání aplikace je dvacet minut na chodidle, pět minut na dlani, 10 minut na hlavě, tedy 60 minut.
MT můžeme aplikovat jednou za týden nebo každé dva týdny, nebo také když se cítíte unavení nebo demotivováni.
Během aplikace se uvolňují energie, které byly zablokovány během prenatálu, rozpouštějíc stará schémata aktivujíc proces přirozené transformace, která působí na všechny oblasti existence.

Ihned po aplikaci MT může ošetřovaný zaznamenat změny ve svých reakcích a svém způsobu bytí.

Pro koho je metamorfní technika vhodná?

MT je výjimečným prostředkem pro osobní proměnu a je vhodná pro všechny - můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých.
Je vhodná jak pro dospělé, i pro děti, je výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné maminky a zdravý vývoj jejich miminek.
MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu a to jak fyzického, tak psychického a emocionálního.
K Metamorfní technice se často obrací lidé v těžkých chvílích: nové zaměstnání, stěhování, rozvod či nemoc nebo v situacích souvisejících s nějakým přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci). Mnoho z nich udává, že jsou schopni lépe řešit tato přechodná období. Někteří chtějí udělat hluboké vnitřní změny, aniž by museli analyzovat minulost, jiní zjišťují, že ve chvílích napětí a tlaku jsou schopni zvládat určité situace efektivněji, jako by měli více energie k dispozici. Lidé zaznamenávají nápadné fyzické a emoční positivní změny anebo pozitivní změny ve svém chování a reakcích.

Metamorfní technika není postavena na léčení specifických symptomů, ale vytváří cestu k osvobození se od starých bloků, a to jak fyzických tak psychických: je to cesta rozvoje a růstu. Je bezpečná pro každého, pomáhá vzít vlastní sílu do vlastních rukou a umožňuje dát směr našim životům.

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem.
Dr. Robert St. John dospěl na základě těchto výzkumů k poznání, že prenatální období se odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy.
šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody je Česko-slovensko-italská asociace Inspirala. Zakladatelkou Inspiraly je Jitka Třešňáková žijící v Miláně.